Watchdog na Kaszubach!!!!

Data 6.10.2009 18:45:10 | Kategoria: AktualnoÂci

Watchdog z anielska szczÚrz na wachcŰ - to pòzwa zajinaùgurowˇnÚ dzys bez KaszŰbskò - Pòmòrsczi ZrzeszeniÚ programŰ spòlŰznowÚgò nadzora nad realizowanim a financowanim jãzŰkòwŰch prawˇw KaszŰbˇw.
W ji òbremienim pòwstˇnie szpecjalnÚ biuro ds. regionalnÚgò jãzŰka, jinfòrmacjowò - promòcjow˘ kampanij˘ a cykel szkòleniˇw dl˘ mieszke˝cˇw z 10 kaszŰbsczich pòwiatˇw. N˘w˘┐nieszi je rˇwnak mònitoring wŰd˘wani˘ bez gminŰ pòùczŰnowi subwencje na kaszŰbsczi w szkò│ach - g˘d˘ wiceprzÚdnik KPZ úuk˘sz GrzadzŰcczi. Samòrz▒dzŰnŰ z ti lŰ┐notŰ na jednÚgò ùcznia dost˘waj▒ 150 % normalnÚ subwencje. Czãsto te dŰtczi tr˘fiaj▒ rˇwnak na jiny sprawŰ a nawetka jinwestecje w gminach. Projekt m˘ stwòrzŰc spò│eczn▒ kò˝trolã nad przŰstrzÚganim prawˇw KaszŰbˇw - òkrˇm pòùczŰnŰ, tÚ┐ prawˇw tikaj▒cŰch pòmòcniczÚgò jãzŰka a wprow˘dzani˘ dŰbeltt˘flˇw w gminach w Kraju KaszŰbˇw.
Dl˘ realizacjŰ programŰ stwòrzon˘ je apartn˘ jinternetow˘ starna www.stra┐nicy.kaszubi.pl

Wicy o tim w Klece w Radiu Gdu˝sk dzys˘ o 10.40 wieczˇr
AùdicŰj˘ ods│Űchac jidze na
http://www.radiogdansk.pl/?a=audycje_do_odsluchania&audycja=kaszubskie
Powy┐szy artyku│ opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=1841