Uchwała ZKP w sprawie narodowości kaszubskiej

Data 14.12.2003 14:58:00 | Kategoria: Aktualności

Posiedzenie Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w dn. 13.12.2003 poświęcone było omówieniu dotychczasowych zdarzeń związanych z kwestią narodowości kaszubskiej, w szczególności podsumowaniu dyskusji wywołanej listem otwartym grupy prof. J. Borzyszkowskiego. Poniżej tekst przyjętej uchwały.

UCHWAŁA RADY NACZELNEJ ZRZESZENIA KASZUBSKO-POMORSKIEGO
Z DNIA 13 GRUDNIA 2003 ROKU


STANOWISKO
Rady Naczelnej Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w sprawie tzw. „opcji narodowej”.


W ostatnim czasie, a zwłaszcza od momentu Spisu Powszechnego, pojawiło się szereg wypowiedzi w gazetach, czasopismach oraz środkach przekazu elektronicznego na temat narodowości kaszubskiej. W sprawie tej skierowano też do Rady Naczelnej list otwarty, podpisany również przez działaczy naszej organizacji. W tej sytuacji Rada Naczelna postanowiła zająć następujące stanowisko:

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zawsze było, jest i takim chce pozostać – miejscem otwartej dyskusji i wymiany różnych poglądów, miejscem dla ludzi o różnych rodzajach tożsamości etnicznej. Uważamy, że nikomu nie można zabierać ani narzucać identyfikacji etnicznej czy narodowej. Tożsamość jest sprawą własnej autodefinicji, opartej na genealogii, indywidualnych doświadczeniach, więzach kulturowych i poczuciu grupowej przynależności.
Dyskusja na te tematy potrzebna jest także w naszej organizacji, ale nie tyle dotycząca pytania „kim są Kaszubi?” (bo na ten temat mamy liczne badania), lecz w jakim kierunku idą przekształcenia naszej społeczności, a przede wszystkim – jakie ma być Zrzeszenie w sytuacji współczesnych przemian cywilizacyjnych, kulturowych i politycznych Europy.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizacją regionalno-etniczną, otwartą na całe bogactwo kulturowe Pomorza – zarówno ludności rodzimej jak i przybyszów – którego najbardziej wyrazistym rdzeniem jest społeczność kaszubska, głęboko wrośnięta w polską tradycję narodową.

Zdecydowanie przeciwstawiamy się wykorzystywaniu Zrzeszenia do kreowania kaszubskiej opcji narodowej. Taki kierunek działań byłby szkodliwy, krótkowzroczny, nie mający poparcia wśród Kaszubów, skazujący ich i samo Zrzeszenie na społeczną marginalizację.

Prof. Brunon Synak
Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-PomorskiegoPowyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=191