Zetkani w Lznie

Data 11.1.2011 11:33:27 | Kategoria: Imprezy

9 stcznika latosygò rokù lzisczi part K-PZ, zòrganizow wesp z lzisczim Kòã Wijsczich Gòspòdeniw, gdze przdniczk je wastn Maria Witstock, lzisczim gimnazjum miona Kaszbskò-Pòmòrsczich Pisrzw, òpatkòw zetkani.
Na zetkani jesm ùszkòwal dosc teli kùchw, napitkw pòòstach smaczkw, co b nie zafelao.
Za przjãcy rczb chcã pòdzãkòwac naszemù wikariuszowi ksãdzowi Janowi, jaczi nie dosc e pòsùgã kapask wfùlow, jak sã nlei, to jesz wesp z nama msterskò zagr na skrzpicach.
Mstersczi òdcztani ewanielie przez Mieteka Bistronia dozwolio nama amac sã òpatkã òdspiwac kòlãda. Òpatk – znanka ùbtkù i drszb - caowno zmieni ldzy, pòzdzjsz samòczcy ldzy bo ju redosnisz, tim bari, e òd samgò zcztkù przspiwa nama dztczi – mi Kaszbczi, jaczich dozraa òddn dzejoszka naszgò partu – Alicj Klinkòsz. Do te nasz pòtkani achtn wasta Pioter Skrzpkòwsczi ze swòjima dwùma rozspiewnma creczkama. Ale to dopirze ba przgriwka, bò dali wstpi biaczi KGW z trzema kòlãdama (przgriwajcy Edmùd Klas). Òbczas negò ùbtnygò spiwani, part nasz bdow pòsplno ùczba spiwani kaszbsczi kòlãd – jedny, z to blno zaspiwny. Do te nasz fòtograf sprawi òdjimczi (Roman Klinkòsz), jaczi bãd do òbzranio, b darnczi rozegracja z ngrodama.
Jesm nie zabczl ò patronie osczgò rokù - Janie Karnowszim. Kòrbinkã na tma Karnowsczgò jegò ltracczgò ùrobkù pòprowadzy nasz gòsc, wasta Eugeniusz Prczkòwszczi. Ba t zaprezentown mùzyczn platã „Wãdzbkw” z piesniama do wierztw Jana Karnowsczgò. Adm Hbel nadczidn ò zdrzdach zwkach zrzszonch ze swiãta, znngò jakno DJK. Latos nasz part achtni no swiãto 18 strmiannika ùroczst, z kaszbsk lturgi sowa msz sw. z pasown mùzyczn òpraw. Pò ny msz swiãty, do grp z modma, mdze mi swòj pierszi rz pòkz teatru, jaczi pòke...
Co pòke - to bãdzem mùszim òbczc.
Wsztczima dzãkùjã za btnosc na tim zetkanim
Powyszy artyku opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=2012