Spis powszechny 2011 - 2 pytania o kwestie etniczne

Data 11.1.2011 12:41:45 | Kategoria: Aktualności

GUS informuje w "Notatce na posiedzenie Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych Sejmu RP
w dniu 27 października 2010 r." (autorstwa Grzegorza Gudaszewskiego i Lucyny Nowak), że w spisie powszechnym 2011 zostaną zadane 2 pytania o kwestie etniczne:
1) "Jaka jest Pana (-i) narodowość?
2) Czy odczuwa Pan(i) przynależność także do innego narodu lub wspólnoty etnicznej?"


Do pytania 1. dodano uwagę: "Przez narodowość należy rozumieć przynależność narodową lub etniczną - nie należy jej mylić z obywatelstwem". Będzie można dokonać wyboru spośród 14 wymienionych narodowości lub podać inną narodowość, którą rachmistrz będzie musiał wpisać w pozycji 15. Aby pomóc respondentowi w dokonaniu wyboru, zostanie mu udostępniony słownik etnonimów, który może mu się przydać także przy odpowiadaniu na pytanie drugie.
Przedstawiciele GUS w swojej "Notatce" szczegółowo definiują narodowość! Ponadto informują, że respondentom zostaną postawione pytania o "język używany w kontaktach domowych oraz o język ojczysty".

Warto też podkreślić, że autorzy pisma akcentują wielki wpływ ZKP na ostateczne sformułowanie pytań o przynależność etniczną: "W trakcie trwania spisu próbnego ujawnił się problem deklaracji wielorakich tożsamości narodowościowych. Sprawa została podniesiona przez przedstawicieli (liderów) społeczności kaszubskiej, którzy kontestowali brak możliwości deklarowania w próbnym badaniu spisowym podwójnych identyfikacji - polskich i kaszubskich. Sprawie identyfikacji polsko-kaszubskich dano wyraz w różnego typu publikacjach medialnych, a następnie także w pismach kierowanych do rzecznika i prezesa GUS. Problem został także zgłoszony na forum Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
W konsekwencji podjęte zostały działania nad wypracowaniem rozwiązania, które dałoby przedstawicielom mniejszości większą swobodę samookreślenia się, a zarazem w odpowiedni sposób wpisywałoby się w specyfikę spisu powszechnego jako masowego badania ilościowego, obejmującego szeroki zakres tematyczny. Spis ludności obejmuje bowiem pełen przekrój społeczeństwa, a zatem pytania etniczne w spisie zadawane będą nie tylko członkom mniejszości, ale najczęściej respondentom polskiej narodowości, wśród których znajomość problematyki i terminologii etnicznej nie jest zbyt powszechna".


Więcej informacji np.: http://tskn.vdg.pl/pl/komentarze-owiadczenia/301-gus-o-spisie (z tej strony korzystałam, formułując notatkę) oraz http://orka.sejm.gov.pl/SQL.nsf/Main6?OpenForm&MNEPowyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=2014