Katarzyna Knopik - nowa reprezentantka Kaszubów w KWRiMNiE?

Data 7.6.2012 19:11:26 | Kategoria: Aktualności

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota razem z pięcioma innymi organizacjami (Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim, Kaszubskim Instytutem Rozwoju z Kościerzyny, Instytutem Kaszubskim z Gdańska, Stowarzyszeniem "Ziemia Pucka" oraz fundacją ZKP - Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym z Wieżycy) zostało włączone przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w proces konsultacji przedstawiciela społeczności kaszubskiej w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych doradzającej prezesowi rady ministrów.
Organizacja rekomenduje więc Katarzynę Knopik na tę, która ma reprezentować Kaszubów w Komisji Wspólnej.


Zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym Kaszubi mają prawo do dwóch przedstawicieli w tej Komisji. Obecnie jedynym przedstawicielem "społeczności posługującej się językiem kaszubskim" w KWRiMNiE jest Łukasz Grzędzicki, prezes Zarządu Głównego ZKP. W marcu br. premier Donald Tusk na wniosek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego odwołał ze składu Komisji Artura Jabłońskiego. Protestując przeciwko temu KJ zapowiadał, że w procesie konsultacji będzie popierać kandydaturę Jabłońskiego, jako osoby najlepiej reprezentującej interesy tych Kaszubów, którzy w liczbie 17 000 osób, w Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań z 2011r., wybrali narodowość kaszubską.
4 czerwca 2012 Kaszëbskô Jednota jednak zmieniła zdanie i postanowiła poprzeć Katarzynę Knopik, jako przedstawiciela Kaszubów w Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.
Wybór taki ma być krokiem stowarzyszenia Kaszëbskô Jednota ku Kaszubskiemu Instytutowi Rozwoju, którym Katarzyna Knopik kieruje od kilku lat, oraz ku Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, w którego najwyższych władzach zasiada kandydatka. Katarzynę Knopik poparły także niektóre ze zrzeszeniowych oddziałów, dostrzegając w niej wartościowego kandydata, potrafiącego godzić interesy różnych grup i konkurencyjnych idei.
Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=3157