Artur Jabłoński prezesem ZKP

Data 4.12.2004 22:08:47 | Kategoria: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie

Artur Jabłoński został prezesem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, wygrywając z Edmundem Wittbrodtem stosunkiem głosów 158:101. XVI Zjazd Delegatów ZKP uchwalił ponadto zmiany w statucie oraz przyjął uchwałę programową. Ważnym wydarzeniem symbolicznym było odsłonięcie w katedrze oliwskiej, tablicy z kaszubskim Ojcze Nasz, podczas poprzedzającej zjazd mszy odprawionej pod przewodnictwem abp. Tadeusza Gocłowskiego.
Poprzedzająca zjazd kampania wyborcza pozwalała spodziewać się po obradach wszystkiego oprócz nudy. Tymczasem przedłużające się ceremonie i dyskusje proceduralne tak zmęczyły delegatów, że przed wyborem prezesa nie odbyła się żadna dyskusja. Próba sił odbyła się na początku obrad, podczas wyboru przewodniczącego: Szczepan Lewna niespodziewanie zgłosił kontrkandydata Józefa Borzyszkowskiego, jednak wybrany został proponowany przez otwierającego zjazd ustępującego prezesa Brunona Synaka, Mieczysław Struck, stosunkiem głosów 154:113. Stosunek głosów przy wyborze nowego prezesa był uderzająco podobny, co pozwala sądzić, że delegaci przybyli na zjazd z już ugruntowanym stanowiskiem w kwestii wyboru prezesa. Szkoda jednak, że wybór prezesa nie wiązał się z rzetelną debatą programową. Różnice zdań dotyczyły zasadniczych spraw, od zwolenników Wittbrodta słyszałem obawy, że wybór Jabłońskiego będzie skutkował podziałem Zrzeszenia, zwolennicy Jabłońskiego obawiali się stagnacji pod rządami Wittbrodta. Wprawdzie po wyborze kandydaci podali sobie ręce i zgodnie zażyli tabakę, ale różnice nie zostały publicznie wypowiedziane i rozwiązane. Szczepan Lewna wyraża obawę, że Jabłoński nie będzie realizował programu przedstawionego w swoim wystąpieniu, lecz dążył do autonomii Kaszub. W takim wypadku - jeśli Kaszubi będą kojarzeni z autonomią - Lewna przestanie nazywać siebie Kaszubem.

Wystąpienia programowe delegatów miały miejsce później, niestety już przy pustoszejącej sali. W chwili pisania tego tekstu obrady jeszcze trwają, ich owoce zostaną przedstawione w postaci uchwału zjazdu.

Artur Jabłoński został wybrany wyraźną większością, ma jednak w Zrzeszeniu znaczną liczbę członków nastawionych do niego co najmniej nieufnie. Przekonanie ich do swojej osoby i programu stanowić będzie dla niego duże wyzwanie, jeśli jednak mu się powiedzie, to ma szansę stworzyć Zrzeszenie wzmocnione zakorzenieniem i poszanowaniem lokalnej tradycji i kultury. Czy tak się stanie - czas pokaże.

Ciekawostką było odśpiewanie hymnów polskiego i "kaszubskiego" na otwarcie zjazdu. Zebrani zaczęli śpiewać Marsza Kaszubskiego na melodię Mazurka Dąbrowskiego, czyli zgodnie z literackim opisem. Niestety ta zgodność z tekstem Derdowskiego nie została zauważona, całe zdarzenie skwitowano stwierdzeniem o wspólnocie sprawy kaszubskiej i polskiej.

Bardzo proszę uczestników zjazdu o nadsyłanie uzupełnień powyższej relacji.Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=619