Tabakiery Burmistrza Brus rozdane

Data 27.2.2005 16:30:36 | Kategoria: Aktualności

Za mało krzeseł

O tym, że bruszanie interesują się, kto dostanie nagrody burmistrza, świadczyć może to, że dla gości zabrakło ... krzeseł, taki był tłok. Potem jednak uroczystość potoczyła się gładko.
Na pięterku pizzerii "Pablo" najpierw Anna Ossowska z Urzędu Miejskiego prezentowała nominowanych, potem była ceremonia wręczenia nagród.
Tabakiera dla wielu
W kategorii inicjatywy na rzecz oświaty i edukacji o dyplom i tabakierę konkurowali: Szkoła Podstawowa w Brusach, Szkoła Podstawowa w Leśnie i Klub Przedsiębiorczości przy Gimnazjum w Brusach. Wygrała podstawówka z Brus, której dyrektor Jan Szulc podkreślił, że tak cennej nagrody jeszcze nie dostał - bo jest ona dla 611 uczniów, 45 nauczycieli, dla całej społeczności szkolnej i wielu współpracujących z placówką osób.
Reżyserka z Czyczków
Animatorka kultury Danuta Miszczyk, rzeźbiarz Edwin Szpręga i poetka Małgorzata Ostrowska to nominowani w kategorii inicjatywy na rzecz kultury. Burmistrz uhonorował Danutę Miszczyk, społecznicę i animatorkę teatru z Czyczków. - Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierają - powiedziała laureatka. - A teraz można sobie zażyć tabaki.
Promują Kaszuby
W kategorii promocja ziemi zaborskiej konkurencja była silna, bo burmistrz wybierał pomiędzy "Starymi Krebanami", twórcą festynu archeologicznego w Leśnie Jędrzejem Czarnowskim i zespołem rockowym grającym po kaszubsku - "Kompanijo Wadzeboków". Wybrał "Starych Krebanów", którzy od lat propagują granie, śpiewania i tańczenie po kaszubsku.
Lokalni liderzy
Eugeniusz Fredyk dostał tabakierę w kategorii inicjatywy lokalne. Konkurentami byli Iwona Studzińska - szkoląca bezrobotnych i wolontariuszka Gminnego Centrum Informacji, aktywnie przyczyniająca się do ożywienia społeczności Czyczków oraz grupa młodych ludzi z GCI. Fredyk, emerytowany wojskowy, reaktywował drużynę harcerską w Męcikale i za to dostał laury. Po nieco przydługim podziękowaniu tłumaczył, że musi sobie pogadać, gdyż na co dzień nie ma z kim, bo mieszka w lesie.

http://brusy.pl/aktualnosci/pic2/940.jpg

http://brusy.pl/aktualnosci/pic2/964.jpg
Powyższy artykuł opublikowano w serwisie Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

pod adresem:
http://naszekaszuby.pl/article.php?storyid=726