Ankiety
Losowe zdj?cie
Formowanie pochodu
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej

Czy j?zyk kaszubski powinien sta? si? urz?dowo j?zykiem pomocniczym na Pomorzu.
Zakończona 18.3.2012 23:59
Nie 24 % 24 % (59)
Tak 62 % 62 % (152)
Tylko na terenie zamieszka?ym przez min. 50% Kaszubów 6 % 6 % (17)
Tylko na terenie zamieszka?ym przez min. 20% Kaszubów 4 % 4 % (12)
Inne - napisz w komentarzu 1 % 1 % (3)
Głosów: 243
Głosujących: 243

Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
Jark
Wysłano:: 23.3.2012 19:53  Zaktualizowany: 23.3.2012 19:53
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 12.2.2004
z: Wiôldzi Kack
Wiadomości: 578
 Re: Czy kaszubski powinien by? j?zykiem pomocniczym
Doskona?ym podsumowaniem ankiety s?, niepe?ne co prawda ale wymowne, wyniki Spisu Powszechnego 2011. Uwzgl?dniaj?c liczb? mieszka?ców woj. pomorskiego - 224 tys. (dane z 2010 roku) to Kaszubów jest blisko 10%. Gdy uwzgl?dni? tylko powiaty uznawane za kaszubskie (bez Trójmiasta i S?upska) to wychodzi ?e Kaszubów jest ok. 24%. Có? - nawet w ramach obecnie obowi?zuj?cych przepisów - powinno to skutkowa? wprowadzeniem na tym terenie j?zyka kaszubskiego do urz?dów i cho?by, co jest najbardziej widoczne, do oznakowania dróg i miejscowo?ci.

Czy kaszubski powinien sta? si? pomocniczym j?zykiem Pomorza? Dla mnie jak najbardziej tak. Niestety, to z czym jest problem, to polityczna decyzja lokalnych samorz?dów. Jak pokazuje praktyka im wy?szy sto?ek, tym Kaszubi z krwi i ko?ci coraz gorzej widz? sk?d na ten sto?ek przyszli (i dok?d kiedy? i tak wróc?).

Odpowiedzi Wysłane przez: Wysłano:
 Re: Czy kaszubski powinien by? j?zykiem pomocniczym zefka 24.3.2012 6:55
    Re: Czy kaszubski powinien by? j?zykiem pomocniczym Jark 24.3.2012 8:27
      Re: Czy kaszubski powinien by? j?zykiem pomocniczym zefka 24.3.2012 14:06
Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002