„Ostatnia nadzieja białych” - komentarz do uchwały ZKP...

Date:  19.03.2004
Section: Publicystyka i sprawy społeczne
Tomasz Żuroch Piechowski
Komentarz do uchwały Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w sprawie poparcia dla prof. Brunona Synaka w wyborach do Parlamentu Europejskiego


Artykuł został przeniesiony na forum.
This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=105

Copyright (c) 2021 by Nasze Kaszuby