do Matki Boskiej Sianowskiej

Date:  09.11.2003
Section: Teksty literackie
Jerzy Stachurski

* * *

Pani Swinowsk
Krlewò k i jezr
Nakdm Tobie kòrunã mòdltw
Zdrz jak z mòjgò serca òdin gwizd wpd
el T jes dl mie jak matka
To kòlibinkã wschj ò mòjich pragnieniach
el t jes drchã
Wcygnij do mie rãce
I pòdnies z kòln
Wcygnij z milczenigò
To prwda e
Niebò pòdw mie rãkã lpica
I skòczk z anioã mùzykùje na zotch nitkach hce
Ja wiater ùklãk pòd kaplc cni
Jednak Òkò Bòga
Òdmik so co chwilã
I mie sã ted zdw
e Òn chce rzec:
Cszi, cszi
Twj ptch serca niech tak chùtkò nie lecy
Przez zelon kã cgò
Niech twòje nodi tak chùtkò
Nie jid przez grece snw
Czd biegaj
Dzcz kònie noc


Ò Pani Swinowsk
Krlewò zesekch trw
I mòdrkw w zbòu
Wezdrz na mie
T jedna mòesz mie zrozmic
I wisz jak wiele jesz mm
Do wmòdleniModltwa

Swinowsk Pani
Ta modltwa ùkd sã jak maln w kòszikù lpica
Jak zbò w stodoach pò niwach

Ta mòdltwa kradnie Bògù wid
Twòjich òczu i wirzt dozdrzela
Jak krszczi w swnikù
Jak jabka wpad z raju
Jak kawel zaklãti w kamieniu

Pani Swinowsk
Do Cebie mòdla sã jarzbina ò pògòdã
Prz wsoczim wtrzu jeseni
I malj òbrz nieba cemnyma skrzidama cziwùtkw
Ldze gdaj
e ted spd kam z serca

This article comes from Nasze Kaszuby
http://naszekaszuby.pl

The URL for this article is:
http://naszekaszuby.pl/modules/artykuly/article.php?articleid=70

Copyright (c) 2023 by Nasze Kaszuby