Zdj?cia
Losowe zdj?cie
Pocišg Pomora?cy
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Tematycznie : Architektura, budownictwo : Pomniki i nekropolie : Kamienne kr?gi : Odry :  Szcz?tki z pochówku cia?opalnego

[<   Poprzednie  1  2  3  4  5  6  7  Następne   >]

Szcz?tki z pochówku cia?opalnego
Szcz?tki z pochówku cia?opalnegoPopularne
NadesłałStanis?aw GeppertWięcej zdjęć od Stanis?aw Geppert   Aktualizacja: 12.8.2003 1:21
Odsłon: 6510  Komentarzy: 3    9.33339.33 (3 głosów)OceńOceń
Szcz?tki wydobyte z grobu jamowego - badanie antropologiczne pozwoli okre?li? p?e?, wiek itp. cechy zmar?ej osoby. Cmentarzysko w Odrach. Fot. S. Geppert

[<   Poprzednie  1  2  3  4  5  6  7  Następne   >]

Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.

Wysłane przez: Wątek
tgrabar
Wysłano:: 23.2.2005 21:03  Zaktualizowany: 23.2.2005 21:03
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 29.10.2003
z: ?ód?
Wiadomości: 474
 Re: Szcz?tki z pochówku cia?opalnego
Ju? ustalono przez antropologów - to kobieta w wieku 35-40 lat. pozdrawiam tgrabar

Wysłane przez: Wątek
sgeppert
Wysłano:: 24.2.2005 17:19  Zaktualizowany: 24.2.2005 17:19
Dobrzi?c Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomości: 1608
 Re: Szcz?tki z pochówku cia?opalnego
Cytat:
to kobieta w wieku 35-40 lat

My si? emocjonujemy globaln? inwigilacj? ludzi przy u?yciu systemów informatycznych, a tu prosz? - nawet jak si? cz?owieka spali, to jeszcze po dwóch tysi?cach lat specjali?ci wyci?gn? ze szcz?tków dane osobowe Ciekawe czy doczekamy si? narz?dzi, które pozwol? zidentyfikowa? krewnych tej kobiety - tych pochowanych w Odrach, a mo?e i tych dzi? ?yj?cych?

Wysłane przez: Wątek
tgrabar
Wysłano:: 25.2.2005 17:24  Zaktualizowany: 25.2.2005 17:24
Nie mog? oderwa? si? od tej strony!
Zarejestrowany: 29.10.2003
z: ?ód?
Wiadomości: 474
 Re: Szcz?tki z pochówku cia?opalnego
Istniej?, do?? jeszcze ograniczone mo?liwo?ci, poprzez badanie zawartego w ko?ciach kodu DNA. Tak m.in. okre?lono powinowactwo Indian z mieszka?cami Azji. Ci ostatni przeszli do Ameryki przez nieistniej?c? 10 tys. lat temu Cie?nin? Beringa, czy koneksje australijskich Aborygenów z mieszka?cami tak?e Azji. Ci ostatni przeszli przez nieistniej?cy wówczas archipelag indonezyjski. Natomiast na Kaszubach pró?no by?oby szuka? potomków ludno?ci pochowanej w Odrach. Ju? pr?dzej na szlaku ich pó?niejszej w?drówki, niebywaloe zreszt? skomplikowanej i pogmatwanej. Mo?ana by w efekcie spróbowa? z ludno?ci? dzisiejszej Hiszpanii i to te? nie wsz?dzie, chodzi tutaj w pierwszym rz?dzie o region Castilla La Mancha. Tam bowiem istnia?o najsilniejsze ugrupowanie Wizygotów. Ale potem najazd arabski te? sporo "namiesza?". Reasumuj?c by?oby to do?? trudne, mo?na by spróbowa? w drug? stron? i szuka? przodków w dzisiejszej Szwecji, szczególnie w jej partii ?rodkowej.
pozdrawiam tgrabar


Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002