Zdjęcia
Losowe zdjęcie
Kartuzy
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)

Zdjęcia
Zakłôd Janielsczi Nôswiãtszi Pannë Marijë (ninia Spòdlecznô Szkòłô nr 1) (1)

  • Możesz oddać jeden głos na jedno zdjęcie
  • Skala ocen: 1 - najniższa, 10 - najwyższa
  • Oceniaj rzetelnie i uczciwie
  • Nie możesz głosować na materiał nadesłany przez siebie.
  

Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002