Zdj?cia
Losowe zdj?cie
VII Zjazd Kaszubów  13
Pomerania
Wygl?d strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowo?ci Kaszubskiej


Zdjęcia

Zdjęcia : Krystian Czapiewski : 17

Porządkuj wg:  Tytuł () Data () Ocena () L. odsłon ()
Bieżące uporządkowanie: Ocena (od najwyższych)

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 17)(1) 2 »Szko?a Powszechna Borowy M?yn w 1922 r

Szko?a Powszechna Borowy M?yn w 1922 rPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 22:53
Odsłon: 4278  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń
Borowy M?yn - 1 lipca 1920 roku przyby? tu jako pierwszy nauczyciel Józef Czapiewski, który co dopiero uko?czy? studia na seminarium w Toruniu

Dziewcz?ta  z dawnych

Dziewcz?ta z dawnychPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 23:14
Odsłon: 4445  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń
"Gdzie dziewcz?ta z tamtych lat ?
Trzy siostry Zieli?skie z Upi?ki k Borowego M?yna

Stra?nik graniczny

Stra?nik granicznyPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 23:58
Odsłon: 4584  Komentarzy: 0    10.000010.00 (2 głosów)OceńOceń
Na zdj?ciu Franciszek Golis prywatnie z ?on?.  W dniu 1 wrzesnia 1939 roku w chwili wybuchu II wojny pe?ni? s?u?b? na granicy polsko-niemieckiej, na placówce Kie?pin Szosa.

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 roku

8 kompania strzelecka 14 pu?ku piechoty W?oc?awek w 1931 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 28.12.2009 14:53
Odsłon: 2925  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń

Zako?czenie roku szkolnego

Zako?czenie roku szkolnegoPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 23:06
Odsłon: 4317  Komentarzy: 0    10.000010.00 (1 głos)OceńOceń
Jedno ze zdj?? z zako?czenia roku szkolnego w Borowym M?ynie w latach 20 tych.
Na zdj?ciu siedz? pierwsi nauczyciele z tego okresu
Pierwszy siedz?cy od lewej to Antoni Pa?asz, nast?pny Józef Czapiewski pozosta?ych nierozpoznano.  

Ks Józef Czapiewski

Ks Józef CzapiewskiPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 4.12.2004 12:54
Odsłon: 8298  Komentarzy: 1    9.66679.67 (3 głosów)OceńOceń
Ks. Józef Czapiewski z rodu Z?oszów

Kaszubska rodzina Zieli?skich z Upi?ki k Borowego M?yna w 1928 roku

Kaszubska rodzina Zieli?skich z Upi?ki k Borowego M?yna w 1928 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 4.12.2004 12:58
Odsłon: 4510  Komentarzy: 0    9.25009.25 (4 głosów)OceńOceń

Jak to pierwië na kaszëbach sò wrëczi sadze?o.

Jak to pierwië na kaszëbach sò wrëczi sadze?o.Popularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 25.3.2005 21:18
Odsłon: 4500  Komentarzy: 0    9.00009.00 (2 głosów)OceńOceń
To zdj?cie pokazuje jak wygl?da?a praca kaszubów na roli. No i jak konstruowano sprzet rolniczy.   Pragne zwróci? uwage na ciekaw? konstrukcje drewnianego p?uga. Dwa ró?nej ?rednicy ko?a pozwala?y na utrzymanie poziomej pozycji rad?a. Jedna z cz??ci która by?a metalowa. Jedno z kó? toczy?o si? w wyoranej bru?dzie, a drugie po polu ok. 15 - 20 cm wy?ej. Ciekawy te? jest stela? na lejce. Zabezpiecza? je przed wpl?taniem si? w ko?a, czy pod p?ug czyli przed zerwaniem. No a gbur, kaszëba kterën széd za kùniaãmi i orò? zémia  muszé? bec w kapaluszu i z batoczim w r?kach.

Borowy M?yn 1928 rok

Borowy M?yn 1928 rokPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 16.11.2020 20:29
Odsłon: 2200  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Widoczne na zdj?ciu panie to trzy siostry: Kordula, (5) Leokadia (6) i Jadwiga (7) Zieli?skie
z Upi?ki, dzia?aczki Katolickiego Stowarzyszenia M?odzie?y KSM, które ten sztandar wyhaftowa?y.
Panie Zieli?skie by?y córkami Jakuba Zieli?skiego. Na zdj?ciu widzimy go siedz?cego w
pierwszym rz?dzie (2), szósty od prawej strony i jego jedynego syna Edmunda (3). By? on wielce
zas?u?onym obywatelem Goch, który sw? patriotyczn? postaw? i dzia?aniem walnie przyczyni? si?
w 1920 roku do korzystnego dla Polski wytyczania granicy naszego pa?stwa z, Niemcami,
przebiegaj?cej w tej cz??ci Kaszub.

Dokument osobisty z 1929 roku

Dokument osobisty z 1929 rokuPopularne
NadesłałKrystian CzapiewskiWięcej zdjęć od Krystian Czapiewski   CategoryArchiwalia - dawnych czasów skrawki    Aktualizacja: 22.5.2005 23:35
Odsłon: 4479  Komentarzy: 0    0.00 (0 głosów)0.00 (0 głosów)OceńOceń
Za posiadanie tego dokumentu w czasie okupacji mo?na by?o zap?aci? ?yciem. Ale przechowa? si? w ramie obrazu na ?cianie !

Zdjęcia nr 1-10 (spośród 17)(1) 2 »Wyró?nienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002