Forum
Losowe zdjęcie
100. rocznica urodzin Józefa Bruskiego
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Sprawë
     Czas na szpôs- smiéchù szos...

| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
fopke
wysłane dnia: 7.4.2004 22:15
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczëno
Wiadomości: 462
Czas na szpôs- smiéchù szos...
Bédëjã ladowac tuwò ùczëté (nowé i ne z brodą)wice- nôlepi ( jak sã dô ) pò kaszëbskù...

Hewò pierszi...

„Bokser (piscôrz) żôli sã dochtorowi, że ni mòże spac.
- Próbòwelë Wë rechòwac?- pitô dochtór
- Jo, leno czedë dochôdôł jem do dzewiãc- flot jem sã dwigôł nazôd...”
Gość
wysłane dnia: 8.4.2004 14:32
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Lësëca zaszła w cążą z wilkã. Minął czas i ùrodzëłë sã prosãta... Nie warało długò i tą razą miedwiédz zakrącył sã kòl lësëcë. Przëszłë na swiat prósce...Tak prawie przeszło, że zajc téż blëżi pòznôł lësëcã- i téż bëłë z tegò môłé swinczi.
Jakô z tegò jidze nôùka?
Wszëtcë strësze to swinie...
fopke
wysłane dnia: 10.4.2004 20:13
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczëno
Wiadomości: 462
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Wësmi- chlëczczi z jiny beczczi...

Czedës jem ùczuł, dze, nie j’dze spamiãtac-
Jaczi pòdatczi bëc mają na Swiãta:

- òd smùtny mùnië i krzëwégò pëska- chòc pò pół franka chcą òd nas zwëskac...
- òd naszi Mòwë, chòc móm téż tak czëté, że Nié-Kaszëbóm jesz wikszi sã wlepi...
- òd dëgòwaniô pò gòłëch szpérach, bądze pòdatk płacony w lirach...
- jak chtos òbgrizô pôlce- mdze płacył dolce...
- euro dlô tëch je zazychrowóné- co swiãcą jaja nie- gòtowóné...
- ruble są tima zôs namienioné, co mają ruską mafiã achtnioné...
- a ti, co za wiele wôżą- fùńtë do chcëwi kasë włożą...
- chto słëchô òb noc Radia Manila- dô na kòlektã miãsa dwa kila...
- a jesz Jastrowi Zajc- òd bòbka zapłacy dëtka...

Ò tim dëcht pierszégò łżekwiata,
Gòda mie białka, co mia sto trzë lata...
Belok
wysłane dnia: 13.4.2004 20:23
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Smacznégò

Jidą dwaji misjonôrze bez pùstiniã. Narôz wëlecôł na nich lew, przëcësnął jich do zemi ë ze szmakã zacząn sã òblizëwac.
– Bòże, sprawi, żebë nen lew miôł w se chòc cos z katolëka – proszëlë Bòga w strachù ksãżô.
Nó to lew kleknął, przeżegnôł sã, wëzdrzôł pòbòżnie w niebò ë rzekł:
– Bòże, pòbłogòsłôw ne darë, chtërné mdã terô jôdł…
fopke
wysłane dnia: 13.4.2004 20:41
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczëno
Wiadomości: 462
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Do karczmë „Kòl cepłëch bracynów” wlôżô gòsc i pitô:
- A skądka Wami przëszło no dziwné zewiszcze ti gospodë?
Momeńt- gôdô chłop za tómbakã- leno zapitóm białczi. Jóózeefieeeee!!!
Belok
wysłane dnia: 14.4.2004 12:46
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 21.3.2004
z: Pëlckòwò
Wiadomości: 295
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Bòcónô robòta

Na lące stoją trzë klekòtë a rozpòwiôdają ò swòji robòce.
– Jô cali tidzéń lôtôl na Prangòwą chëczą a terô òni mają knôpiczka doma – chwôli sã pierszi.
– Të to miôl letką robòtã. Jô mùszôl jaż dwie niedzele krãcëc sã nad Rottama. Ale w kùńcu jô dobël ë kòl nich trzôskùje dzéwczëca.
Trzecy nó to:
– A jô trzë niedzele fruwôl nad plebanią…
– Ë co, ë co?
– Në nick, ale strachù jô jima miôl napãdzoné!
fopke
wysłane dnia: 14.4.2004 22:21
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 7.7.2003
z: Chwaszczëno
Wiadomości: 462
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Tak przëszło, że probòszcz z wikarim mùszëlë wëjachac z parafië a chtos mùszôł òdprawic Krziżewą Drogã. Padło na òrganistã. Żebë chłop nie robił za darmò, delë mù półliterka- leno przëkôzelë, żebë wëpił pò wszëtczim. Rëszëlë w drogã. Nazôd przëjachelë tak kòl dzesąti w noce i widzą widë w kòscele i czëją, jak rëczą òrganë. Wlôżają do bëna a òrganista spiéwô: - Stacja stodwadzescepiątô. Pón Jezës wzãti do wòjska- jidzemë na przësãgã!
Gość
wysłane dnia: 15.4.2004 0:57
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Të to Tómkù môsz tłumaczonë z pòlsczigò! Kò to je pòlsczi wic. Ale dobrze, bò jô sã i tak ùsmiôł! Ha, ha,
Gość
wysłane dnia: 15.4.2004 1:11
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Jô znajã kąsk jinszi, ale òn kąsk szlachùje za Twòjim wicã:
Jak swiãti Wòjcëch był w kraju Mieszka, przëszëdł na dwór ksãca i naùcził wszëtczich mòdlëtwów, jak sã nôleżi żegnac i mòdlëc przed jedzenim, żebë nie jesc miãsa w piątk. Pò chrzce Mieszka szedł dali w swjat. Na drëdżi rok przeszedł w nym samim czasë òbôczëc, jak Mieszko żejë katolëcką wiarą. A był prawie piątk. Czej le ksãżę ùzdrzôł biskùpa, kôzôł flészeróm ùrznąc tłëstą swiniã i pòdac do stołu szmurowóné miãso. Jak miele ju jesc Mieszko złożił rãce i mòdli sã: Bòże, sprawce, żebë no miãso stało sã rëbą.
Gość
wysłane dnia: 15.4.2004 1:13
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Re: Czas na szpôs- smiéchù szos...
Jô znajã kąsk jinszi, ale òn kąsk szlachùje za Twòjim wicã:
Jak swiãti Wòjcëch był w kraju Mieszka, przëszëdł na dwór ksãca i naùcził wszëtczich mòdlëtwów, jak sã nôleżi żegnac i mòdlëc przed jedzenim, żebë nie jesc miãsa w piątk. Pò chrzce Mieszka szedł dali w swjat. Na drëdżi rok przeszedł w nym samim czasë òbôczëc, jak Mieszko żejë katolëcką wiarą. A był prawie piątk. Czej le ksãżę ùzdrzôł biskùpa, kôzôł flészeróm ùrznąc tłëstą swiniã i pòdac do stołu szmurowóné miãso. Jak miele ju jesc Mieszko złożił rãce i mòdli sã: Bòże, sprawce, żebë no miãso stało sã rëbą.
(1) 2 3 4 ... 15 »
| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002