Forum
Losowe zdjęcie
Żukowo 31.07.2004. Scena nad Jeziorkiem
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Język
     Pomorskie nazwy geograficzne

| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
mkwidzinski
wysłane dnia: 29.6.2006 23:04
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Pomorskie nazwy geograficzne
Witam

Tworzę nowy wątek, mając nadzieję zebrania w tym miejscu informacji o pomorskim nazewnictwie.

Chciałbym zacząć do Sianowa.
Czy może mi ktoś sensownie wytłumaczyć dlaczego powszechna jest pisownia
Swiónowò, a nie Sjónowò

Sprawdzałem u Sychty, ten podaje trzy różne formy (poza wyżej wymienionymi jeszcze tę z Gdyni i Kępy Oksywskiej, czyli Sëjónowò), Lorentz (zestawienie zamyka m.in. w sobie również prace Ceynowy) podaje tylko Sjónowò - to ostatnie oczywiście niczego nie udowadnia, podaję jedynie jako kolejne źródło.
Pytam się o to, bo dźwięczy mi w uszach tylko Sjónowò - tak mówiono u mnie w domu i to ta część rodziny, która się pobliskich wsiach urodziła, a w Sianowie była przyjęta i bierzmowana i pewnie przez to bronię się przed pisaniem przez Swi.. - ta nazwa jest mi obca. Nie wykluczam jednak przekłamania w mojej pamięci, jak i w przekazie rodzinnym, bo jednak ta przeszła znaczną część Kaszub ze względu na różne miejsca pracy dziadka i pradziadka (mówiło się, że ludzie "szli za chlebem").
Zależy mi bardzo na tym, by ktoś sensownie wytłumaczył tak rozpowszechniona pisownię Swiónowò.

Marek Kwidziński


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

CzDark
wysłane dnia: 30.6.2006 9:14
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
Wedle mie to je temu jez richtich pomorsczi (kaszebsczi) "w" je jinsze jak polsczi "w" (no pierwsze barzi szlachuje za anielsczim "w").

To robi jez "wò" czeto sa jak "ò", "wù" jak "ù", a "Czôpiewsczi"
czeto sa "Czôpiesczi" (z pomorsczim "cz" (ć/cz)

Równak slednym czasa pod ceska polszczezne z tą pierwą wemową je coroz to gorzi. Na zapodze kartesczego powiotu na znanka pomorsczezne sa nolepi trzemo e naawetka naczala ewoluowac w "j",temu tam czetaja "swiat", jakno "sjat",a nie "sujat" cze "svjat"
mkwidzinski
wysłane dnia: 30.6.2006 11:08
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
Witôj Dark

Në jo.
Mòja starka ë stark, co gôdôle "Sjónowò" ùrodzële sã jesz w XIX stolecem ë nie wëdiwô mie sã, bë bële pòd wiôldżim ceskã pòlsczégò jãzëka, żle ju to le blós z kòscoła.
--------
Zëchta zapisôł, jak jô ju wëżi pisôł, trzë fòrmë wëmòwë.
Lorentz, co zapisëwôł kôżdi pòmòrzczi zwãk, tegò "wi" nie ùczëł, a jem na 100% gwës, że òn bë sã prawie ù niegò mùszôł nalezc.
Dali nie rozmiã dlôcz trza pisac Swiónowò - to, że corôz wicy lëdzi czëtô n.p. "wòda" tak jak sã to pisze, to ju jinszô bôjka, chòc tikô sã gwës téż "Swiónowa"

Mark


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

Realista
wysłane dnia: 30.6.2006 20:15
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomości: 243
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
Swiónowò je od skandinawsczego miona Sven.
Sjónowò je po prostu forma gwarowo, w tich stronach wemawiaja doch tez 'sjat' a nie 'swiat'.
Realista
wysłane dnia: 30.6.2006 23:31
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 26.9.2004
z:
Wiadomości: 243
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
Klara
wysłane dnia: 30.6.2006 23:53
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 4.5.2005
z:
Wiadomości: 165
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
Mie téż sã ta hipoteza widzy, chòc jedny trzimią, że je to òd 'swión' czëlë 'kôłp' (nibë òd mimiecczégò 'Schwan')

Forma 'Sjónowò' je dosc czãstô, le mùszimë trzëmac sã etimolodżije.

U.Kęsikowa, Nazwy geograficzne POmorza Gdańskiego z sufiksem -ov-, Gdańsk 1976, s.139 pisze:

Ś w i a n o w o, dziś Sianowo ....
Swianow 1348 (kopia z XVIIw.),
Syemo ok. 1400,
Ottenow 1401, 1438,
Snianowo, Snyanowo 1534
Wssianowo 1565,
Szwianowo 1571,
Swianowo 1583,
Szwianowa 1584,
Swianowa 1584,
Sionowo alias Ottenow 1664,
Sanowo od. Schwanau 1789,
...
N. dzierż. < n.o. 'Sven'. Wg W. Mitzkego nazwa tej wsi pochodzi od nordyckiego imienia 'Sven'. Wg Bacha byłby to przypadek szczególny. Raczej chodzi tu o zapożyczenie germańskiej nazwy osobowej. Prawdopodobnie Słowianie zapożyczyli to imię bardzo dawno, bo uległo ono przegłosowi. Od końca XVIII w. adideacja formy literackiej (urzędowej) do apel. 'siano'. W postaci gwarowej 'si' jest regularną gwarową kontynuacją 'śv'. ...
mkwidzinski
wysłane dnia: 1.7.2006 0:26
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
W pòrządkù, terô rozmiã dlôcz je pisóné Swiónowò - takô a nie jinszô etimologijô tegò miona.
A jak je tedë z wëmòwą, nie wiem jak to nazwac, niech bãdze z kaszëbsczégò wësoka - czëtô sã to jak n.p. przë słowie "swiôdk" ? Tak, że je to "w" kąsk czëc, czë jidze to doch barżi w "Sj"?
--
Në ë jësz cos, jak jô to terô mëmce wëdolmaczã

m.k.


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

CzDark
wysłane dnia: 8.7.2006 15:59
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 24.5.2004
z: Biebrznicczi Młin
Wiadomości: 1133
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
>>Mòja starka ë stark, co gôdôle "Sjónowò" ùrodzële sã jesz w XIX stolecem ë nie wëdiwô mie sã, bë bële pòd wiôldżim ceskã pòlsczégò jãzëka, żle ju to le blós z kòscoła.


Doch jo nie mom nick napisone, jez wemowa 'w' jakno 'j' je skutka cesku polaszezne!!
Jo mom le napisone jez skutka polaszezne je wemowa najego 'w' (u, v/u, j) jakno polsczego 'w' (v).
mkwidzinski
wysłane dnia: 8.7.2006 18:16
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Re: Pomorskie nazwy geograficzne
@Dark

Wëbôczë, jô ce lëchò zrozmiôł.
m.k.


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

| Od najnowszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002