Forum
Losowe zdjęcie
Łeba. Bar "Kaszubia"
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Kaszëbskô Jednota | www.kaszebsko.com
Stowarzyszenie Osób Narodowości Kaszubskiej

Strona główna forum
   Sprawë
     Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)

| Od najstarszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Koniec
Nadawca Wątek
sgeppert
wysłane dnia: 28.8.2012 22:23
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 17.6.2003
z: 索波特
Wiadomości: 1608
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Dokładnie tak, Microsoft Keyboard Layout Creator. A samorozpakowujący instalator przy pomocy 7Zip-a z dodatkiem 7zSD.sfx - SFX Module for Installers. Użyłem dodatku z ustawieniami domyślnymi, stąd wynikowy plik ma "dziwne" opisy identyfikacyjne.
W razie czego pisz na sgeppert(at)nigdzie(kropka)eu, tutaj zaglądam bardzo rzadko.


----------------
Stanisław Geppert

mkwidzinski
wysłane dnia: 25.8.2012 6:25
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
@ gwaragoralsko

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=22339

m.k.


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

gwaragoralsko
wysłane dnia: 25.8.2012 0:05
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany: 24.8.2012
z:
Wiadomości: 1
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Cześć,
w jakim programie i jak zrobiłeś ten układ klawiatury, jeśli mogę zapytać? Chciałbym móc rozpowszechnić mój własny, konceptowy układ klawiatury do pisania w gwarze podhalańskiej i bardzo proszę o pomoc. Odpowiedzi proszę przesłać na adres kubas610@gmail.com.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc
administrator strony https://www.facebook.com/GwaraGoralska
mkwidzinski
wysłane dnia: 24.3.2005 9:19
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Wòjk

Tak pò prôwdzé, to słów mie felowało ju pò tim co Staszk napisôł, jakno ë Të rëchli.
Terô widzã téż, żé niezanôléżno òd tegò co napiszã, Të ë tak bãdzész dali pisôł swòje - mùszã sã jesz le blós do tegò przenãcéc ë niech to bãdzé mój slédny lëst na nã temã.
Chcã le (przë ti ironijë, jaką jidze wëczëtac z kùńca twojej òdpòwiesce) napisac, że jem rôd z tegò, że przódë to dało lëdzi, chtërni nié bële te dbë, że nôleżi òstac przë tim co ju mómë.
Nié bãdz proszã złi, le nié bãdã wicy ò tim pisôł, téż dlôte, że móm ju dosc wësłôchiwac za kôżdim razã (to nie je jedinczi plac, na jaczim bëłó ò tim tuwò pisóné - tuwò blós jô nie zôczął direkt té diskùsëjë) jinszich argùmentów.
Diskùsëjô je wëszłi pò òdebranim wiadła ò òglowich pòmòcach do ùstôwù kalwiôturë jaknò nôpôdu na to co sã jak piszëta òglowò przejãło.
Ta Piotrowô pòmòc je baro òglowô ë nié pòchwôlô niżódnegò z rozwiązań - przeprôszôm, żem chcôł ùszanowac robòtã jakã sã òn przë tim zrobił ë mòje krótczié wiadło bëło le (miało bëc!) kònsekwentnim zamkniãcém tegò co bëło rëchli napisóné.

Terô to ju jô bãdã sztel ë bãdã le żdôł za tim, co chto zrëchtëje, bë tegò pùzdni bronic jakno swiãtoscë.


Mark


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

Wojtek
wysłane dnia: 23.3.2005 18:05
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscérzna
Wiadomości: 202
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Witóm!
Cytat:
Proszã cã òbacz jakno to je z pòlsczim jãzëka – nawetka tuwò dô do dzysô (pòd windowsã) dwa ôrte wëdostaniegò pòlsczich diaktyków.

Ò to prawie sã jem nôbarżi bòjôł, czej jem czëtôł niedôwné dispùtë czë lepszô klawiatura kaszëbskò pòlskô czë blós kaszëbskô.
Donenczas jem sã cesził, że jesmë ò tëli lepszi òd chòcbëlë Pòlôchów, że swój jeden wspólny standard mómë. Jô téż jem nie brôł ùdzélu w dispùtach w ti témie, ale szanëjã jich ùstalenia (pòza tim ùwôżóm, że są bëlné).

Jem jak nôbarżi ZA robienim czegòs nowégò i lepszégò.
Jem téż baro PROCEM robienim czegòs przék temù, co ju mómë.
Dobrze je, jeżlë wszëtkò je kòmpatibilné z ùszłima wersjama. Mómk nôdzejã, że mòżemë minąc òkres, czéde mdze czile (czilenôsce) standardów kaszëbsczégò pisenkù.

Mòżlëwé, że jô za krótkò widzã i że za czile lôt na Kaszëbach ju prawie nicht nie mdze pòlsczégò ùżiwôł, a blós kaszëbsczi. Tydë wëbôczcë.


----------------
Pòzdrôwióm
                     Wòjk

--
Wiedno Kaszëbë !

.....

mkwidzinski
wysłane dnia: 16.3.2005 20:01
Dobrzińc Najich Kaszëb
Zarejestrowany: 27.6.2003
z: Kaszëbsczi zemi
Wiadomości: 467
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Witôj Wòjk

Cytat:
Taczi dispùtë ju dôwno bëłë i ju dôwno jich efektë òstałë wprowadzoné do ùżëtkù.

Co to mô òznôczac?
Czë chtos tuwò zakôziwô rozkòscerzania w ùrzãdach rozwiązaniégò polskò-kaszëbsczégò? Jakòs nie wëdiwô mie sã bë tak bëłó. Proszã zrozmiec, że nie mòżno je zakazac lëdzom miec starã ò jak nôlepszé rozwiązanié do pisaniégò pò kaszëbskù na klawiaturze – to je tak pò prôwdze feler Wòjkù, bò piszącë
Cytat:
Taczi dispùtë ju dôwno bëłë i ju dôwno jich efektë òstałë wprowadzoné do ùżëtkù.

wëchôdô na to, że jesma ju doskònałi. Proszã cã òbacz jakno to je z pòlsczim jãzëka – nawetka tuwò dô do dzysô (pòd windowsã) dwa ôrte wëdostaniegò pòlsczich diaktyków.

Cytat:
Wëwòłiwanié ti dispùtë ùwôżóm za nômni na czasù. Taczé zdania trzeba bëło wërażac z górą dzesąc lat przódë.

Ta diskùsëjô nie je nowi, jakòs sã to terô tak zbiegło ë sã perzna rozwinãła.
Dzesãc lôt nazôd piszesz – no jo tuwò mie môsz, bò mie pò prôwdze przë tim nie bëło. Le co z tegò? To mòże warcemë sã jesz do DOS 5.0? A mòże sã warceme z pisaniém do wersëji L.Roppla?
Cytat:
Naszą szansą je standarizacja. Jeżlë mdzemë òd ni ùcékalë, to sami so tą szansã òdbiérómë.

Wòjk – (jakno wëżi) tuwò nicht nie pisôł (blós le të to sugerëjesz), że nie nôleżi promòwac ë wprowôdzac w żëcé Staszkòwegò rozwiązaniégò.
Jiwer je blós w tim, że të namôwisz do tegò bë òstac sã stac, czëgò ju nie mògã zrozmiec. To co, mómë dali brëkòwac blós Kaszeda ë jesz za 10 lôt gôdac ò nim jakno ò nôwikszi kaszëbsczi pòmòcë ë że nama to sygnie ë nié mô sã co brac za co nowegò?

Cytat:
I jesz jedno na kùńc.
Ùżëtkòwnicë brëkùją dobrich rozwiązaniów. To jinfòrmaticë (kaszëbsczi) mùszą jima taczi dac. Jeżlë më sami ni mòżemë przedstawiac jedny wersje, to tim barżi niezòrientowóny ùrzãdnik sã z tim nie pòradzy.

Taczé pòzdrzatk je zmiłką – programista mùszi słëchac brëkòwników ë miec starã ò to bë jima zletczic robotã w brëkòwanim. Infòrmaticë doch baro czãsto zdrzą kąsk jinaczi na bëdënk.
Piszã to jaknò brëkòwnik a nié niżódën infòrmatik, bò nim nie jem. Móm téż nôdzejã, że nie bãdzé mie zabronioné (blós dlôtë, że jem robòtnikã) miec starã ò rozkòcërzanié kaszëbiznë ë próbë dolmaczënków czë pisnié tesktów ò internecé w jãzëkù kaszëbsczim (chòc z felrama).

Wòjk – tak pò prôwdze to nie ma sã ò co sromic a jesz barżi zakôziwac lëdzom chtëtni na gwës nie chcą sã copac z promòwaniém kaszëbiznë.

Pòzdrôwiôm

Mark


----------------
Ò mòwa starków nad twój zwãk
nick lepszégò nicht ni mô!
Jô lubiã ce, móm ò ce lãk,
ce stracëc strach mie zjimô.


Jan Trepczik

Wojtek
wysłane dnia: 15.3.2005 17:17
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 1.12.2003
z: Kòscérzna
Wiadomości: 202
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Witóm!

Jô jem jak nôbarżi za wprowôdzanim standarozacje. Przëchòdzy czas na dispùtë ò tim jaczé z mòżlëwëch rozwiązaniów je nôlepiszi i jaczi nôlepi przejącz za standardowi. Taczi dispùtë ju dôwno bëłë i ju dôwno jich efektë òstałë wprowadzoné do ùżëtkù.

Mëslenié ò jak nôwiãkszi mòżnoce wëbiéraniô je baro krótkòwzroczné. Prôwdą je, że czédes w jinfòrmatice reusing nie bëł ùżiwóny. Wszëtkò bëło tak, jak so twórca ùmëslëł. Jeżlë chcemë jic do przódkù (a mëszlã, że chcemë) té mùszimë sã òprzéc na tim, co ju mómë. Mòże braknie nama òdgórnégò czierowaniô bez jakąs hamerikańską jinstitucjã, chtrna bë rzekła, że mô bëc tak a nie jinaczi. Më, miast ceszec sã, że swòje standardë mòżemë twòrzëc sami, za wiele kąbinujemë.

Wëwòłiwanié ti dispùtë ùwôżóm za nômni na czasù. Taczé zdania trzeba bëło wërażac z górą dzesąc lat przódë.
Naszą szansą je standarizacja. Jeżlë mdzemë òd ni ùcékalë, to sami so tą szansã òdbiérómë.

I jesz jedno na kùńc.
Ùżëtkòwnicë brëkùją dobrich rozwiązaniów. To jinfòrmaticë (kaszëbsczi) mùszą jima taczi dac. Jeżlë më sami ni mòżemë przedstawiac jedny wersje, to tim barżi niezòrientowóny ùrzãdnik sã z tim nie pòradzy.


----------------
Pòzdrôwióm
                     Wòjk

--
Wiedno Kaszëbë !

.....

Krzych
wysłane dnia: 15.3.2005 4:05
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany: 3.3.2004
z: Gdańsk
Wiadomości: 13
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Strony przeczytane, linki banerki wstawione...
gwidonus
wysłane dnia: 14.3.2005 21:28
Współtworzę ten serwis
Zarejestrowany: 21.6.2004
z:
Wiadomości: 82
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Cytat:
b) Denerwuje mnie brak wykorzystania w polskim (i kaszubskim) układzie klawiszy, które w układzie angielskim oznaczone są przez Q, X oraz V - myślę, że to właśnie te litery powinny zostać uznane za "opcjonalne" i wstukiwane w sekwencji z innymi klawiszami;

Chyba już za poźno - po tylu latach używania angielskich klawiatur... zresztą, komu by sie opłacało zmieniać naklejki

Cytat:
Propagowanie kaszubskiego układu np. poprzez odpowiednią stronę jest świetnym pomysłem. Kiedy coś takiego powstanie, lub choćby zacznie powstawać - gwarantuję pomoc techniczną (w hateemelu porozumiewam się lepiej niż po kaszubsku, ale też nie jest to rewelacja) i reklamową poprzez umieszczenie linka lub banerka na mojej stronie prywatnej.

Jest przecież:
http://www.kaszubia.com/pl/komputery/csb_ukl_klaw/index.html
http://www.kaszubia.com/pl/komputery/csb_ukl_klaw/instalacja.htm
No i jeszcze Staszek udostępnił na Zasobach:
http://www.naszekaszuby.pl/modules/mydownloads/viewcat.php?cid=1

Jeśli możesz dodać linki i/lub bannerek Kaszubii, to bardzo proszę. Myślę że Marek nie będzie miał nic przeciwko
A co do pomocy to może komuś pomógłby analogiczny tutorial do Windows XP.
Krzych
wysłane dnia: 14.3.2005 18:39
Zarejestrowany użytkownik
Zarejestrowany: 3.3.2004
z: Gdańsk
Wiadomości: 13
Re: Układ kawiatury do pisania wyłącznie po kaszubsku (windows)
Wtrącając swoje trzy grosze chcę powiedzieć, że:

a) Pomysł z kilkoma układami klawiatury mi się podoba, bo pozwala użytkownikowi dostosować maszynę do siebie a nie na odwrót;

b) Denerwuje mnie brak wykorzystania w polskim (i kaszubskim) układzie klawiszy, które w układzie angielskim oznaczone są przez Q, X oraz V - myślę, że to właśnie te litery powinny zostać uznane za "opcjonalne" i wstukiwane w sekwencji z innymi klawiszami;

c) Propagowanie kaszubskiego układu np. poprzez odpowiednią stronę jest świetnym pomysłem. Kiedy coś takiego powstanie, lub choćby zacznie powstawać - gwarantuję pomoc techniczną (w hateemelu porozumiewam się lepiej niż po kaszubsku, ale też nie jest to rewelacja) i reklamową poprzez umieszczenie linka lub banerka na mojej stronie prywatnej.
(1) 2 3 »
| Od najstarszych Poprzedni wątek | Następny wątek | Top

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002