Forum
Losowe zdjęcie
Kluki - nowy dach.
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Strona główna forum
   Sprawë
     Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013

Poprzedni wątek | Następny wątek
Nadawca Wątek
Michal
wysłane dnia: 1.12.2010 16:12
Nie mogę oderwać się od tej strony!
Zarejestrowany: 1.4.2004
z: Żulawskich Rubieży Kociewia
Wiadomości: 577
Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013
W wątku o ankiecie padały pytania dotyczące programu kandydatów na prezesa ZKP. Jak pisałem, ja miesiąc temu dostałem tekst programowy jednego z kandydatów, a, że jak widzę jest w tej sprawie zainteresowanie, to podjąłem kroki by posiadaną wiedzą się podzielić.

Skorzystałem z okazji, że sprawa debaty nad programem nabiera rumieńców, bo wczoraj w Brusach była dyskusja na ten temat, na spotkaniu oddziałów południowych i zapytałem owego kandydata - czyli Łukasza Grzędzickiego, czy można jego tekst upublicznić w necie. Nie miał nic przeciwko, z tym zastrzeżeniem, bym podał, że to jest tekst sprzed kilku tygodni, które spędził na dyskusjach w różnych oddziałach i na spotkaniach ZKP, gdzie pojawiło się kilka innych, ciekawych wątków, które warto w dyskusji programowej podjąć.

Zatem poniżej założenia do dyskusji programowej autorstwa kandydata na prezesa ZKP:


Łukasz Grzędzicki: Wstępne założenia do dyskusji programowej w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w 2010 r.

"Zbliżający się XVIII Zjazd Delegatów ZKP skłania do zastanowienia się nad kierunkami działań, które Zrzeszenie powinno podjąć w nadchodzącej kadencji 2010-2013. Bogaty dorobek programowy, niekwestionowane osiągnięcia i szczególne miejsce Zrzeszenia wśród organizacji pozarządowych wypracowane w ciągu ponad 50 lat działalności nie zwalniają od obowiązku podejmowania wyzwań stawianych przez współczesność i przyszłość.

Wchodząc w drugą dekadę XXI w. mamy za sobą lata upływające pod znakiem integracji Polski z Unią Europejska, charakteryzujące się wzrostem dobrobytu, poprawą infrastruktury, dynamicznym rozwojem społeczeństwa informacyjnego, migracjami wewnątrznunijnymi i głębokimi zmianami na wsi itd.

Z drugiej strony jako Kaszubi mamy za sobą lata dynamicznego wzrostu liczby dzieci uczących się języka kaszubskiego w szkołach, pięć lat funkcjonowania w nowej sytuacji organizacyjnej stworzonej przez ustawę o mniejszościach oraz języku regionalnym, szybkiego rozwoju pluralizmu ofert pomorskich organizacji pozarządowych, ale także z petryfikacją w licznych miejscach samorządów terytorialnych.

Wielu spośród liderów społeczności zrzeszonej przywiązywało dużą wagę do proprzyszłościowego ukierunkowania aktywności ZKP. Ten kierunek nie powinien ulegać zmianie jeśli Zrzeszenie ma zachować zdolność do kształtowania pomorskiego otoczenia, a Kaszubi, jak to zapisano w uchwale II Kongresu Kaszubskiego, nadal mieli szansę urządzania własnego domu w zgodzie z własnymi potrzebami i wyobrażeniami.

Wśród szeregu funkcji Zrzeszenia władze naczelne w najbliższej kadencji powinny szczególną uwagę zwrócić na podejmowanie działań służących inspirowaniu i animowaniu lokalnych środowisk, edukacji obywatelskiej i organizacyjnej członków oraz monitoringowi praw obywatelskich. Struktura sieciowa i mnogość różnorodnych inicjatyw oddziałów zachęca do wymiany doświadczeń pomiędzy różnymi środowiskami lokalnymi Zrzeszenia. Takim doskonałym miejscem transferu i promocji pomysłów powinno być forum Rady Naczelnej, której znaczenia nie należy redukować tylko do roli zatwierdzającej sprawozdania, ale której członkowie powinni aktywnie podejmować się rozwiązywania konkretnych problemów organizacji. Wyżej wymienione działania powinny być podejmowane przez ZKP zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z KUL-em oraz innymi pomorskimi i pozapomorskimi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.

Zrzeszenie musi szukać sojuszników, pozyskiwać w tej współpracy know how, budować zainteresowanie partnerów i zaprzyjaźnionych, nowych środowisk. Aby te zadania podejmować i zachować budowaną przez lata wiarygodność Zrzeszenie musi jednak zachować pozycje podmiotu w życiu regionu.

Najpilniejsze zadania czekające na podjęcie działań:

1. Dobre przygotowanie środowiska kaszubskiego do Narodowego Spisu Powszechnego, który odbędzie się od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011. Pierwszy raz w historii jako Kaszubi będziemy mieli tak dobre warunki do policzenia się. Wyniki spisu będą miały duże znaczenie prestiżowe dla naszej społeczności w przyszłości ale także wymiar praktyczny, ponieważ będą wykorzystywane do wdrażania ustawy o języku regionalnym. Spis przeprowadzany będzie głównie drogą elektroniczną (z wykorzystaniem internetu) i dlatego Zrzeszenie musi już w grudniu rozpocząć wspólnie z mediami akcję informacyjną aby dotrzeć do jak największej liczby Kaszubów. Konieczne jest też pilne rozwinięcie zasobów informatycznych ZKP (mailing, newslattery, instruktarz na youtube itd.).

2. Zintegrowanie i zorganizowanie środowiska nauczycieli języka kaszubskiego. Wobec wzrastającej liczby dzieci uczących się języka kaszubskiego (obecnie ok.12 tys) i pracujących z nimi około 300 nauczycielami rozwiązanie wielopłaszczyznowych problemów edukacji kaszubskiej musi być priorytetem w nadchodzącej kadencji. Z jednej strony wymaga to wciągnięcia (zaangażowania) już na poziomie lokalnym samych nauczycieli w kreatywne rozwiązywanie pojawiających się trudności, a z drugiej strony jeszcze bardziej aktywnego i konstruktywnego zachowania ZKP w relacjach z samorządami, Kuratorium Oświaty, wojewodą, MEN i MNiSW. Docelowo należy wypracować Regionalny program nauczania języka kaszubskiego wdrażany pod nadzorem rządowo-samorządowo-zrzeszeniowego komitetu.

3. Usprawnienie wenątrzorganizacyjnego obiegu informacji, a przez to przyczynienie się do budowania identyfikacji członków i pracowników z misją, zadaniami i strukturą Zrzeszenia. Dotyczy to również podmiotów powiązanych ze Zrzeszeniem (np. KUL). Realia prawno-finansowe funkcjonowania organizacji sprawiają, że tylko kilka oddziałów ZKP jest w stanie podołać obowiązkom i podjąć się autonomicznego realizowania zadań z wykorzystaniem środków publicznych. Konieczne jest wzmocnienie kwalifikacji podstawowej kadry w oddzialach (zarządy, w tym prezesi i skarbnicy), aby lokalnie mogli podejmować się realizacji zdań i udziału w konkursach ofert organizowanych przez samorządy. ZKP powinno przyłączyć się do akcji służących uproszczeniu przepisów określających funkcjonowanie małych organizacji pozarządowych (np. o rocznych przychodach do 50 tys. zł), aby ułatwić w przyszłości funkcjonowanie oddziałów.

4. Klarowne określenie zasad współpracy ZKP z zainteresowanymi stacjami telewizyjnymi i radiowymi, a także portalami internetowymi. Pozwoli to na wyjaśnienie istniejących realiów i transparentne działania w przyszłości. Konieczne jest ponowne zdefiniowanie postulatów dotyczących roli mediów publicznych w ich obowiązkach wobec problematyki kaszubskiej i kociewskiej.

5. Skoordynowane i zaprogramowane działania związane z tematem Polacy w Wehrmachcie i historią Gryfa Pomorskiego. ZKP powinien w najbliższych miesiącach zorganizować serię spotkań połączonych z projekcją filmu Dzieci Wehrmachtu i np. spotkaniami autorskimi z prof. Andrzejem Gąsiorowskim (po ukazaniu się Historii Gryfa Pomorskiego ) lub prof. Ryszardem Kaczmarkiem (Polacy w Wehrmachcie).

6. Przegląd możliwości współpracy z samorządowymi instytucjami kultury, których cele statutowe są zbieżne z celami Zrzeszenia pod kątem ewentualnych wspólnych działań w przyszłości.

7. Siłą Zrzeszenia powinien pozostać (tak jak zapisano w statucie) szeroki zakres poruszanych zagadnień i jego różnorodne zaplecze w terenie. Błędem byłoby ograniczanie działań Zrzeszenia tylko do kwestii języka kaszubskiego – organizacja ma poruszać również inne tematy istotne dla mieszkańców Pomorza (np. ekologia, metropolizacja, itp.). W ZKP jest miejsce dla wszystkich, którzy chcą realizować cele programowe organizacji. Hegemonizacja przez kaszubskie sprawy Zrzeszenia nie służy ruchowi kaszubsko-pomorskiemu.

8. ZKP musi budować zaufanie partnerów do siebie, powinno być bardziej przewidywalny. W sferze polityki należy wyraźnie przypomnieć i przytoczyć ponownie w uchwale Zjazdu Delegatów zapisy z uchwały".
Poprzedni wątek | Następny wątek

Temat: Nadawca Data
 » Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Michal 1.12.2010 16:12
     Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 2.12.2010 22:21
       Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Michal 2.12.2010 23:55
         Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Tites 3.12.2010 0:56
           Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 3.12.2010 8:40
           Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 wotoch 3.12.2010 8:48
             Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 slowk 4.12.2010 22:18
               Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 bcirocka_gem 5.12.2010 9:00
                 Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 CzDark 5.12.2010 11:23
                   Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 bcirocka_gem 5.12.2010 12:17
                     Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 CzDark 5.12.2010 15:41
                   Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 5.12.2010 12:41
                     Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 bcirocka_gem 5.12.2010 13:06
                       Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 5.12.2010 15:05
                         Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 CzDark 13.12.2010 0:27
                           Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 slowk 19.12.2010 17:50
                             Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 lorbas 19.12.2010 20:12
                               Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 bcirocka_gem 19.12.2010 20:49
                                 Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 lorbas 3.1.2011 8:47
                                   Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Romk 3.1.2011 9:20
                                   Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 4.1.2011 21:29
                   Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 klemk 6.12.2010 1:19
                     Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 CzDark 6.12.2010 4:17
                       Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Michal 6.12.2010 14:04
                         Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 CzDark 7.12.2010 8:52
                           Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 klemk 7.12.2010 20:31
                             Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Michal 7.12.2010 21:45
                               Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Tites 9.12.2010 11:08
                                 Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Michal 9.12.2010 18:21
                                   Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 9.12.2010 22:41
                               Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 CzDark 10.12.2010 2:00
                                 Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Michal 10.12.2010 22:26
                                   Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 adamfwk 11.12.2010 22:12
                             Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 CzDark 10.12.2010 2:19
                               Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 11.12.2010 10:40
                                 Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Tites 11.12.2010 15:13
             Re: Program dla Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego na lata 2010-2013 Jark 5.12.2010 11:26

 
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002