artykuly-Pisarze kaszubscy Ziemi Puckiej
Losowe zdjęcie
Kołbacz - kościół od pn-zach (2530)
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Pisarze kaszubscy Ziemi Puckiej
Author: Szczëpta ()
Published: 01.02.2004
Rating 3.40
Votes: 57
Read: 13920 times
Article Size: 4.78 KB

Printer Friendly Page Tell a Friend

Przygotował Roman Drzeżdżon.

Marian Selin, ur. 17 maja 1937 r. w Jastarni. W 1966 ukończył studium choreograficzno-baletowego w Gdańsku. Przez wiele lat pracował jako instruktor choreograficzny w Domu Kultury w Pucku. Od 1991 r. jest kustoszem muzeum w Jastarni. W 1956 r. napisał widowisko „Broduzy”. Jest autorem wielu wierszy i pieśni, do których sam komponował melodie. W 1982 r. ukazał się jego debiutancki tomik „Kaszubski kwiat”, a w 1996 r. wydawnictwo Szos wydało drugi tomik „Niech wiater niese piesń”.

Krystyna Muza-Kaczmarek, ur. 31 sierpnia 1952 r. w Starzynie. Poetka. Debiutowała w 1973 r. w „Pomeranii”. W 1980 ukazał się jej debiutancki, jak na razie jedyny tomik „Mamota”. Obecnie mieszka w Kłaninie, gdzie pracuje w Zespole Szkół Rolniczych.

Jadwiga Piernicka ur. 28 czerwca 1951 r. w Dębogórzu. Ukończyła Technikum Budowlane i Studium Bibliotekarstwa. Obecnie pracuje jako bibliotekarka w Dębogórzu. Jest czynną działaczką miejscowego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. Zadebiutowała powiastką „Chto sã bòji dëchów”. Publikowała swoje utwory w tygodniku „Ziemia Pucka” i „Nordzie” – dodatku do „Dziennika Bałtyckiego”

Jerzy Łysk, ur. 20. stycznia 1950 r. w Pucku. Poeta i kompozytor. Napisał muzykę do wielu wierszy autorstwa Alojzego Nagla, Jana Trepczyka, Antoniego Peplińskiego i innych poetów kaszubskich. Skomponował muzykę do widowiska Stanisława Janke „Jak Kòlumbòszów Krësztof Amerikã wëkrił” (na podstawie opowiadania Alojzego Budzisza). Jako poeta zadebiutował w 1980 r. Publikował m.in. w „Pomeranii”, „Nordzie”, „Gazecie Nadmorskiej”, „Dzienniku Bałtyckim”. Wydał tomiki wierszy: „Mój ògródk” (1988), „Stegna” (1991) „Sôł miłosc” (1994), „Malëjã kòlibiónkã” (1996, II wyd. 1999).

ks. Roman Skwiercz, ur. 1 stycznia 1955 r. w Pucku. Ukończył Technikum Przemysłu Okrętowego w Gdańsku. Studiował pedagogikę na Uniwersytecie Gdańskim. Po ukończeniu studiów pracował jako nauczyciel. W 1988 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Pelplinie. Święcenia przyjął w 1993 r. Zadebiutował w „Pomeranii” powiastką „Pòst na òdpùsce”. Jest znakomitym gawędziarzem, wielokrotnym laureatem Konkursu Gawędziarzy Kaszub i Kociewia we Wielu.

Józef Roszman, ur. 10. grudnia 1955 r. w Pucku. Obecnie mieszka w Gnieżdżewie. Pracuje w Domu Kultury w Strzelnie, gdzie reaktywował teatr kaszubski. Podobnie jak jego dziadek Jan Liepke, jest doskonałym gawędziarzem. Publikował swoje utwory m.in. „Pomeranii”, „Gazecie Nadmorskiej” i „Tatczëznie”. Jedna z jego gadek „Jachta na dzëka” została wydana w formie komiksu. Był pomysłodawcą i organizatorem konkursu dla dzieci i młodzieży „Bë nie zabëc mòwë starków”. Zajmuje się także rogowiarstwem.

Artur Jabłoński, ur. 16 sierpnia 1970 r. w Pucku. Poeta i prozaik. Jest autorem przewodników po ziemi puckiej „Na Nordzie” oraz „Wędrówki po Kaszubach. Od Gdyni po Hel”. Wraz z Tadeuszem Stankiewiczem jest współautorem albumu starych fotografii „Pozdrowienia z Pucka”. Obecnie piastuje już drugą kadencję urząd starosty puckiego.

Łukasz Jabłoński, ur. 11 listopada 1975 r. w Pucku. Ukończył Wydział Teologiczny na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie jest nauczycielem religii oraz języka kaszubskiego w Niepoczołowicach gmina Linia. Debiutował opowiadaniem „Blós jedno pranié”, za które otrzymał w 1998 roku II nagrodę w konkursie literackim im. Jana Drzeżdżona w Wejherowie. Swoje utwory, wiersze, opowiadania oraz tłumaczenia z języków obcych, publikował m.in. w „Nordzie”, „Pomeranii” i „Zsziwku”.

Piotr Ciskowski, ur. 18 maja 1979 r. w Pucku. Od urodzenia mieszka w Chłapowie. Był wielokrotnym laureatem konkursów mowy kaszubskiej. Pisze gadki i opowiadania, które publikowane były m.in. w „Nordzie”, „Gazecie Nadmorskiej”, „Zsziwku”. Pracuje w „Gazecie Nadmorskiej” w Pucku. Jest współzałożycielem Kaszëbsczégò Kabaretë FiF, oraz członkiem Zéńdzenia Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch Zymk.

Roman Drzeżdżon, ur. 4 września 1972 roku w Starzynie. Mieszka w Pucku, gdzie pracuje w Muzeum Ziemi Puckiej. Poeta i prozaik. Publikował w „Pomeranii” i „Gazecie Nadmorskiej”. Członek Zéńdzenia Młodëch Ùtwórców Kaszëbsczëch Zymk oraz założyciel Kaszëbsczégò Kabaretë FiF.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Komentarze wyrażają poglądy ich autorów. Administrator serwisu nie odpowiada za treści w nich zawarte.
Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002