Artykuły
Losowe zdjęcie
Rynek 1
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Edukacja i działalność regionalna

Select Section

Other Articles

Current aricles: 1 - 7 Total articles: 7


Sort by:  Title  Date  Rating  Popularity    Weight
Articles currently sorted by: Submitted (New to Old Submitted)

Author: Gość Published: 13.04.2009 (Read: 8431)
Gdy ogłaszano uroczyście Rok Aleksandra Majkowskiego (RAM), chyba nikt się nie spodziewał, że te 366 dni minie tak szybko [...]
Votes: 7 Rated: 2.86 Files: 0 Comments: 0

Author: Łukasz Grzędzicki Published: 10.02.2005 (Read: 13634)
Informacja przedstawiona podczas I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w Żukowie w dn. 31.01.2004. UWAGA: wejście w życie Ustawy o Mniejszościach Narodowych i Etnicznych z dn. 6 stycznia 2005 (Dz. U. 2005 nr 17 poz. 145) znacząco zmieniło przedstawiony poniżej stan prawny.
Votes: 20 Rated: 4.30 Files: 0 Comments: 0

Author: Renata Mistarz Published: 10.02.2005 (Read: 10240)
Procedura zatwierdzona przez Zarząd Główny ZKP w dn. 28.11.2003
Votes: 9 Rated: 2.00 Files: 0 Comments: 0

Author: Renata Mistarz Published: 10.02.2005 (Read: 23374)
Informacja podana podczas I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w Żukowie, 31.01.2004
Votes: 32 Rated: 2.78 Files: 0 Comments: 2

Author: Danuta Pioch Published: 10.02.2005 (Read: 20361)
Referat wygłoszony podczas I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w Żukowie, 31.01.2004
Votes: 85 Rated: 4.44 Files: 0 Comments: 0

Author: Szczëpta Published: 09.02.2005 (Read: 12400)
Referat wygłoszony podczas I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów, Żukowo, 31.01.2004
Votes: 19 Rated: 4.58 Files: 0 Comments: 0

Author: Grzegorz Schramke Published: 08.02.2005 (Read: 10340)
Referat wygłoszony podczas I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w Żukowie 31.01.2004
Votes: 12 Rated: 2.92 Files: 0 Comments: 0

Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002