Artykuły
Losowe zdjęcie
Gdóńskò-Przedmieszczé. Kòscół Sw. Trójcë 1433 (3)
Pomerania
Wygląd strony

(2 skórki)
Językoznawstwo

O pomorskich nazwach, cz. 1 Powszechność zainteresowania nazwami miejscowości, z których pochodzimy i w których mieszkamy, stwierdzono już dawno. Nauka o nazwach własnych jest ważną częścią językoznawstwa. W większości języków dział ten nazywa się onomastyką (np. ang. onomastics czy franc. onomastique), jedynie Niemcy używają formy Namenkunde, a Węgrzy określenia Névtan. Pochodzenie nazw geograficznych wyjaśnia topoonomastyka (z greckiego topos – miejsce, ónōma – nazwa), zwana również toponimią. Serią krótkich artykułów, którą pragnę Państwu przedstawić w odpowiedzi na zamówienie serwisu Nasze Kaszuby, wpisuję się w lokalną i nieco szerszą tradycję onomastyczną, bogatą w prace gdańskich i poznańskich onomastów, publikowane jako samodzielne prace badawcze, w ramach serii wydawniczych Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, a także w prace drukowane przez lokalne gazety w cyklach „Kącików onomastycznych”. Ze względu na popularny charakter tej pracy rezygnuję ze szczegółowego przytaczania źródeł. W swoich rozważaniach wykorzystuję dostępny materiał toponimiczny w języku kaszubskim, niemieckim i polskim, prace etnografów i badaczy kaszubszczyzny, współczesne i archiwalne wydawnictwa kartograficzne, Internet oraz, ostrożnie i dość krytycznie, prace przygotowane przez onomastów tzw. „starej daty”. Przeglądając wykazy nazw miejscowych, chciałbym zacząć od nielicznych na Kaszubach nazw zaczynających się na literę „a”. Pierwsza z nich to Abisynia (kaszb. Abisëniô). Najbardziej znana Abisynia znajduje się po północnej stronie Jeziora Wielewskiego koło Wiela w gminie Karsin. Inna Abisynia, zwana Górską, leży koło wsi Górki, także w gminie Karsin. Kolejne Abisynie znajdują się m.in. koło Dzierżążna, Dąbrówki Wielkiej i Tymawy w pow. tczewskim. Tą żartobliwą nazwą określano pojedyncze zabudowanie wznoszone w okresie wojny włosko-abisyńskiej w latach 1937–1938. W pobliżu Gniewina leżą wybudowania Alpy (kaszb. Alpë), odnotowane pierwszy raz w latach 80. XX wieku. Jest to także nazwa żartobliwa, utworzona z rozwinięcia skrótu ALP (Administracja Lasów Państwowych), jakimi oznaczone były tutejsze budynki. Ciąg dalszy wkrótce. dr hab. Absalon Miotke

Select Section

Other Articles

Current aricles: 1 - 20 Total articles: 25

Pages: (1) 2 »


Sort by:  Title  Date  Rating  Popularity    Weight
Articles currently sorted by: Submitted (New to Old Submitted)

Author: Bogumiła Cirocka Published: 06.12.2011 (Read: 5139)
Votes: 4 Rated: 9.00 Files: 0 Comments: 0

Author: Bogumiła Cirocka Published: 24.11.2011 (Read: 6684)
Votes: 2 Rated: 2.00 Files: 0 Comments: 0

Author: Absalon Miotke Published: 19.01.2011 (Read: 8808)
Votes: 40 Rated: 3.03 Files: 0 Comments: 2

Author: Stanisław Geppert Published: 06.11.2007 (Read: 27615)
Jeśli zrozumiesz tekst artykułu, to znaczy, że masz dobrze przyswojoną kaszubską pisownię.
Votes: 140 Rated: 6.04 Files: 0 Comments: 2

Author: Dariusz Żuroch-Czôpiewsczi Published: 15.06.2007 (Read: 77163)
Zestawienie kaszubskich i polskich nazw miejscowości na Kaszubach, z wariantami, ułożone wg powiatów.
Votes: 37 Rated: 4.05 Files: 0 Comments: 20

Author: Andrzej Chludziński Published: 04.06.2007 (Read: 9625)
Polemika redaktora „Polsko-kaszubskiego słownika nazw miejscowych i fizjograficznych”, z opracowaniem Dariusza Żuroch Czapiewskiego „Kaszëbsczé miestné miona - kaszubskie nazwy miejscowości”
Votes: 9 Rated: 4.44 Files: 0 Comments: 5

Author: Alicja Szczypta Published: 02.07.2006 (Read: 6462)
Baro brëkùjemë kaszëbsczégò słowôrza normatiwnégò. Ale czë na gwës taczégò?

Pomerania, czerwiec 2006
Votes: 11 Rated: 6.55 Files: 0 Comments: 0

Author: Eugeniusz Gołąbek Published: 30.06.2006 (Read: 14859)
Votes: 9 Rated: 5.22 Files: 0 Comments: 7

Author: Szczëpta Published: 20.06.2005 (Read: 73058)
Rozmówki kaszubskie
Votes: 976 Rated: 3.18 Files: 0 Comments: 0

Author: Tomasz Fópka Published: 07.03.2005 (Read: 16958)
Votes: 17 Rated: 7.06 Files: 0 Comments: 7

Author: Eugeniusz Gołąbek Published: 08.02.2005 (Read: 8443)
Tekst referatu wygłoszonego podczas I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w Żukowie, 31.01.2004
Votes: 3 Rated: 5.00 Files: 0 Comments: 1

Author: Edward Breza Published: 08.02.2005 (Read: 17258)
Tekst referatu wygłoszonego przez prof. E. Brezę na I Wojewódzkiej Konferencji Regionalistów w Żukowie 31.01.2004 r.
Votes: 47 Rated: 5.19 Files: 0 Comments: 0

Author: Marek Cybulski Published: 25.12.2004 (Read: 12211)
Votes: 12 Rated: 8.42 Files: 0 Comments: 3

Author: Gość Published: 12.02.2004 (Read: 44464)
Artykuł zawiera informacje o przydomkach szlacheckich, które przetrwały do dziś. Jest ich nieco ponad 100, choć są duże szanse na powiększenie tej liczby, szczególnie dzięki zaawansowanym badaniom genealogicznym i powracaniu do używania przydomków.
Votes: 534 Rated: 2.87 Files: 0 Comments: 9

Author: Gość Published: 06.02.2004 (Read: 15609)
Zbiór współcześnie instniejących nazw jaskiń i obiektów podobnych na Kaszubach w opracowaniu onomastycznym.
Votes: 16 Rated: 6.00 Files: 0 Comments: 1

Author: Szczëpta Published: 18.12.2003 (Read: 5568)
Niedawno na Uniwersytecie Gdańskim została napisana pod kierunkiem prof. dra hab. J. Tredera i obroniona praca magisterska pod tytułem „Status kaszubszczyzny w Staniszewie”. Jej celem było dokonanie analizy aktualnego stanu kaszubszczyzny mówionej okolicy wspomnianej miejscowości oraz odniesienie jej do dawniejszych badań kaszubszczyzny.
Votes: 2 Rated: 5.50 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanisław Geppert Published: 28.11.2003 (Read: 38976)
Język kaszubski - krótka charakterystyka
Votes: 191 Rated: 4.10 Files: 0 Comments: 1

Author: Stanisław Geppert Published: 30.10.2003 (Read: 52531)
Układ okresowy pierwiastków. Opracował Paweł Szczypta, 20.09.2002
Votes: 73 Rated: 6.56 Files: 0 Comments: 1

Author: Stanisław Geppert Published: 04.09.2003 (Read: 6125)
Tablice gramatyczne języka kaszubskiego
Votes: 10 Rated: 4.90 Files: 0 Comments: 0

Author: Stanisław Geppert Published: 26.06.2003 (Read: 4619)
Neòlodżiznë ë neòzemantiznë we Słowôrzu Zëchtë
Votes: 1 Rated: 10.00 Files: 0 Comments: 0

Pages: (1) 2 »

Wyróżnienia
Medal Stolema 2005   Open Directory Cool Site   Skra Ormuzdowa 2002